Audyt energetyczny budynku- czym jest?

Obecnie we wszystkich sferach naszego życia, bardzo dużą uwagę zawraca się na ekologiczność. Oczywiście, trend ten zawitał również do sposobu w jaki wznoszone są domy i inne budynki użytkowe. Zwykle najważniejsza w nieruchomości staje się jej energooszczędność.

Niemniej jednak w budynkach wzniesionych w starym typie budownictwa, jedynym sposobem na zmniejszenie energochłonności jest opracowanie audytu energetycznego. Tak więc czym on jest?

Na czym polega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny stał się obecnie jedną z najczęściej wykorzystywanych usług zarówno przez właścicieli gospodarstw jednorodzinnych jak i przez właścicieli budynków użyteczności publicznej. Tak więc czym on jest i na czym polega opracowanie audytu energetycznego?

Otóż w najprostszych słowach można powiedzieć, że opracowanie audytu energetycznego to nic innego, jak poddanie rzetelnej ocenie istniejącego stanu użytkowania energii w danym budynku.

Co więcej, to właśnie audyt energetyczny określa ewentualne możliwości i środki, które mają służyć poprawie tego stanu. Audyt energetyczny zawiera również konkretną analizę energetyczno- ekonomiczną odnoszącą się do możliwych ulepszeń budynku, a także do konkretnego zakresu plac modernizacyjnych.

Można więc śmiało powiedzieć, że opracowanie audytu energetycznego jest podstawą do podjęcia odpowiedniej decyzji odnośnie zaplanowaniu prac, które mają poprawić energetyczną efektywność budynku.

Jakie elementy obejmują audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku obejmuje wszystkie elementy i instalacje, a także działające w budynku urządzenia, które mają związek z użyciem energii. Zalicza się do nich między innymi:

  • przegrody zewnętrze czyli ściany, dachy i stropodachy
  • szczelność okien
  • instalacje grzewcze, a także wentylacyjne 
  • klimatyzację
  • oświetlenie
  • instalacje ciepłej wody użytkowej
  • wykorzystywanie dostępnych źródeł odnawialnych
  • zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii