Odpowiednia wentylacja mieszkania oraz czujnik tlenku węgla – bezpieczeństwo naszego zdrowia i życia

Zatrucie tlenkiem węgla… Ta napawająca smutkiem statystyka od lat pozostaje na niezmienionym poziomie. Rok w rok kilkadziesiąt osób umiera, a kilkaset bądź nawet kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu, który niestety w przypadku tego śmiercionośnego medium może być trwały. Dlatego warto minimalizować ryzyko. Odpowiednia wentylacja oraz sprawna instalacja grzewcza to warunki konieczne w kwestii dbania o nasze bezpieczeństwo. Jednak jedynie odpowiedni czujnik tlenku węgla (https://www.napad.pl/czujniki-tlenku-wegla-czadu) da nam w porę znać, że któreś z naszych działań okazało się nieskuteczne a w naszym domu czai się bezwonny zabójca.

Jak zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń w sezonie grzewczym?

Czasem nawet nie mamy bezpośredniego wpływu na swoje bezpieczeństwo: w budynkach, gdzie zastosowano techniczne rozwiązanie polegające na funkcjonowaniu wspólnych pionów wentylacyjnych dla wielu lokali, w przypadku przytkania kratki wentylacyjnej w którymś z lokali, istnieje duże ryzyko dostania się niebezpiecznych spalin do pozostałych pomieszczeń. Wszelkie działania czy to instalacyjne czy serwisowe w obrębie urządzeń grzewczych powinny zostać powierzone fachowemu personelowi. Przeglądy przewodów kominowych powinny się odbywać z częstotliwością przewidzianą przez prawo budowlane (w przypadku przewodów dymowych kontrola jest konieczna co kwartał!), a także wtedy, gdy mamy choćby najmniejsze wątpliwości co do naszego bezpieczeństwa.
Wymiary przewodów kominowych profesjonaliści wyznaczają w oparciu o moc i rodzaj urządzeń, których spaliny będą odprowadzane. Ponadto krytyczna jest długość przewodu kominowego, gdyż od niej zależy siła ciągu. Spalanie nie będzie odpowiednie, bez należytego dopływu powietrza. Instalacja wykonana zgodnie z przyjętymi wymogami to kwestia życia i śmierci. Natomiast czujnik tlenku węgla ostrzeże nas, jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak. Dlatego detektory czadu pozwalają ratować życie i zdrowie ludzi