Czym jest proces biznesowy w przedsiębiorstwie?

proces biznesowy

Każda firma składa się w wielu pionów, działów, zespołów czy innych jednostek organizacyjnych. Pracownicy podlegają kierownikom, a ci z kolei dyrektorom. Wszyscy są skoncentrowani na zadaniach właśnie swojego działu. Taki rodzaj myślenia jest typowy dla większości firm, choć niesie ze sobą negatywne konsekwencje.

Jakie są wady tego rozwiązania?

Pracownicy nie myślą w takiej sytuacji o efektywności całej firmy. Każdy dział pracuje w zasadzie dla siebie. W takich przypadkach nie trudno o różnego rodzaju konflikty, które wynikają  z braku dobrej współpracy. Wszyscy skoncentrowani są bowiem tylko na własnych zadaniach.

Procesy w przedsiębiorstwie

Posługiwanie się pojęciem proces biznesowy to dobra metoda na zmianę myślenia o firmie. Sedno procesów to skupienie osób z różnych działów na jednym wspólnym celu. Działania poszczególnych działów układają się wówczas w jeden proces biznesowy. Powoduje to lepsze wyniki oraz lepszą atmosferę w miejscu pracy. Procesy przechodzą więc w poprzez organizacji. Łącza ze sobą pracowników z różnych działów. Przenosi się to również na lepsze zrozumienie funkcji poszczególnych działów przedsiębiorstwa oraz większą odpowiedzialność pracowników za powierzone im zadania.