Walcz o wydajność!

zarządzanie procesami w firmie

Dużo firm ma problem z mało wydajnymi pracownikami. Problemy są generowane nie tylko przez lenistwo samych podwładnych, ale często poprzez niejasne bądź źle zaprojektowane procesy wprowadzone w firmie.

Zarządzanie procesami w firmie

Ciężko być we wszystkich miejscach naraz i nadzorować wszystko co się dzieje w firmie. Na szczęście nasza fizyczna obecność nie jest wymagana do sprawdzania wydajności. Aplikacja do procesów może w prosty sposób przeanalizować skuteczność zaprojektowanych procesów a także zweryfikować wydajność naszych pracowników. Jeśli na danym procesie widać, że pojedynczy pracownik ma niższe niż założone wskaźniki łatwo możemy zweryfikować czy przyczyną jest brak wiedzy na temat procesu bądź po prostu brak jego zaangażowania.

Zarządzanie efektywnością

Jeśli zarządzamy procesami w naszej firmie korzystając z odpowiedniej aplikacji do zarządzania to już tylko jeden krok dzieli nas od zarządzania efektywnością. Analizując procesy możemy łatwo sprawdzić czy proces w całości daje niskie wskaźniki co może być spowodowane złym zaprojektowaniem procesu. W przypadku braku motywacji pracowników możemy szybciej ich namierzyć i podjąć odpowiednie środki w celu poprawy ich wydajności lub wprowadzić zmiany w kadrach.