Jak nie zgubić się w procesach?

identyfikacja procesów

Każde zarządzanie procesami zaczyna się od identyfikacji procesów występujących w firmie. Identyfikacja procesów to rozpoznanie, usystematyzowanie i opisanie wszystkich czynności wykonywanych przez pracowników w firmie.

Znaczenie identyfikacji procesu

Proces, aby zostać poprawnie zaprojektowanym, musi przede wszystkim być odpowiednio zidentyfikowany oraz zmapowany. Identyfikacja ma na celu uzupełnienie mapy procesów w taki sposób, aby stworzona dokumentacja nie posiadała luk w procesach, które wystąpią, gdy niektóre niezbędne czynności nie zostaną rozpoznane i uwzględnione w całości procesu. Braki w procesach mogą powodować spadek jakości lub wydajności podczas produkcji.

Mapowanie procesów

Poza odpowiednim rozpoznaniem procesów należy je odpowiednio umieścić na mapie procesów. Jeśli proces zostanie odpowiednio zmapowany to zostanie odpowiednio przypisany do konkretnego działu.

Modelowanie procesów

Po identyfikacji oraz zmapowaniu procesu warto go wymodelować. Dzięki temu możliwe, że powstaną uproszczenia w postępowaniu, które podniosą efektywność bądź jakość procesu. Należy pamiętać, że zaprojektowany proces warto zmieniać w celu szukania najbardziej optymalnych dla firmy rozwiązań.