Wybór agencji pracy

pośrednictwo pracyWyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy to bardzo odpowiedzialna decyzja, a co za tym idzie musi być ona przemyślana pod każdym kątem. Przede wszystkim w grę wchodzi ryzyko jazdy w ciemno, gdzie nie ma się żadnych gwarancji ku temu, że na miejscu znajdzie się dobrą pracę. Odpowiednim rozwiązaniem może się jednak okazać sprawdzona agencja pracy. Wtedy już w Polsce dana osoba zapewni sobie odpowiednie warunki, a więc pracę oraz mieszkanie.

Wybór agencji pracy

Wybór takiej agencji nie jest jednak prostą w realizacji sprawą, ponieważ trzeba wtedy przeanalizować wszelkie możliwe oferty, które są dostępne na rynku, a jest ich naprawdę sporo. Agencja musi się jednak wyróżniać wśród konkurencji zwłaszcza zaufaniem społecznym. Wtedy nastąpi pewność, iż dana agencja zadba o bezpieczeństwo człowieka i zapewni mu odpowiednie warunki do pracy w kraju do którego się wybiera. Jak widać warto zdecydować się na taki krok, gdy kogoś do wyjazdu zmusza sytuacja finansowa.

Korzyści płynące z pośrednictwa pracy

Pośrednictwo pracy niesie za sobą wymierne korzyści, ponieważ wtedy nie trzeba samodzielnie szukać dobrze płatnej pracy za granicą, a zajmie się tym za nas wybrane biuro. Zainteresowanej osobie pozostanie podjęcie decyzji, co do tego, czy przystaje na taką propozycję i decyduje się w danym terminie na wyjazd. Praca jest wtedy pewna, a człowiek nie musi się o nic martwić, bo wszystko jest dopięte na ostatni guzik.

Czym jest proces biznesowy w przedsiębiorstwie?

Każda firma składa się w wielu pionów, działów, zespołów czy innych jednostek organizacyjnych. Pracownicy podlegają kierownikom, a ci z kolei dyrektorom. Wszyscy są skoncentrowani na zadaniach właśnie swojego działu. Taki rodzaj myślenia jest typowy dla większości firm, choć niesie ze sobą negatywne konsekwencje.

Jakie są wady tego rozwiązania?

Pracownicy nie myślą w takiej sytuacji o efektywności całej firmy. Każdy dział pracuje w zasadzie dla siebie. W takich przypadkach nie trudno o różnego rodzaju konflikty, które wynikają  z braku dobrej współpracy. Wszyscy skoncentrowani są bowiem tylko na własnych zadaniach.

Procesy w przedsiębiorstwie

Posługiwanie się pojęciem proces biznesowy to dobra metoda na zmianę myślenia o firmie. Sedno procesów to skupienie osób z różnych działów na jednym wspólnym celu. Działania poszczególnych działów układają się wówczas w jeden proces biznesowy. Powoduje to lepsze wyniki oraz lepszą atmosferę w miejscu pracy. Procesy przechodzą więc w poprzez organizacji. Łącza ze sobą pracowników z różnych działów. Przenosi się to również na lepsze zrozumienie funkcji poszczególnych działów przedsiębiorstwa oraz większą odpowiedzialność pracowników za powierzone im zadania.

Leasing pracowniczy i outsourcing pracowniczy

W Polsce coraz większą popularnością cieszą się różne formy zatrudnienia tymczasowego. Co warto na ich temat wiedzieć? Czy są warte uwagi?

Outsourcing personalny

Outsourcing pracowniczy w Polsce nie jest uregulowany prawnie. Polega on na zleceniu podmiotowi zewnętrznemu na podstawie umowy cywilnoprawnej realizacji danych zleceń przy pomocy własnego personelu. Podmiot korzystający z outsourcingu nie jest w stosunku prawnym z osobą, która wykonuje na jego rzecz pracę. Outsourcing można zdefiniować też jako przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji oraz przekazanie ich do realizacji innym podmiotom.

Leasing pracowniczy

Z kolei leasing pracowników oznacza to, że pracodawca za pisemną zgodą pracownika może mu udzielić urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez czas określony w porozumieniu między pracodawcami. W tym przypadku obowiązują aż trzy czynności prawne – porozumienie między pracodawcami przekazującym ) i przyjmującym oraz porozumieniem obu pracodawców z pracownikiem. Umowa jest zwykle terminowa i zastosowanie mają w jej przypadku przepisy kodeksu pracy. W czasie wypożyczenia pracownik pozostaje więc w dwóch stosunkach pracy jednocześnie. Rozwiązanie to bywa przydatne w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na pracę. Pozwala bowiem na jakiś czas zredukować zatrudnianie.

Jak nie zgubić się w procesach?

Każde zarządzanie procesami zaczyna się od identyfikacji procesów występujących w firmie. Identyfikacja procesów to rozpoznanie, usystematyzowanie i opisanie wszystkich czynności wykonywanych przez pracowników w firmie.

Znaczenie identyfikacji procesu

Proces, aby zostać poprawnie zaprojektowanym, musi przede wszystkim być odpowiednio zidentyfikowany oraz zmapowany. Identyfikacja ma na celu uzupełnienie mapy procesów w taki sposób, aby stworzona dokumentacja nie posiadała luk w procesach, które wystąpią, gdy niektóre niezbędne czynności nie zostaną rozpoznane i uwzględnione w całości procesu. Braki w procesach mogą powodować spadek jakości lub wydajności podczas produkcji.

Mapowanie procesów

Poza odpowiednim rozpoznaniem procesów należy je odpowiednio umieścić na mapie procesów. Jeśli proces zostanie odpowiednio zmapowany to zostanie odpowiednio przypisany do konkretnego działu.

Modelowanie procesów

Po identyfikacji oraz zmapowaniu procesu warto go wymodelować. Dzięki temu możliwe, że powstaną uproszczenia w postępowaniu, które podniosą efektywność bądź jakość procesu. Należy pamiętać, że zaprojektowany proces warto zmieniać w celu szukania najbardziej optymalnych dla firmy rozwiązań.

Walcz o wydajność!

Dużo firm ma problem z mało wydajnymi pracownikami. Problemy są generowane nie tylko przez lenistwo samych podwładnych, ale często poprzez niejasne bądź źle zaprojektowane procesy wprowadzone w firmie.

Zarządzanie procesami w firmie

Ciężko być we wszystkich miejscach naraz i nadzorować wszystko co się dzieje w firmie. Na szczęście nasza fizyczna obecność nie jest wymagana do sprawdzania wydajności. Aplikacja do procesów może w prosty sposób przeanalizować skuteczność zaprojektowanych procesów a także zweryfikować wydajność naszych pracowników. Jeśli na danym procesie widać, że pojedynczy pracownik ma niższe niż założone wskaźniki łatwo możemy zweryfikować czy przyczyną jest brak wiedzy na temat procesu bądź po prostu brak jego zaangażowania.

Zarządzanie efektywnością

Jeśli zarządzamy procesami w naszej firmie korzystając z odpowiedniej aplikacji do zarządzania to już tylko jeden krok dzieli nas od zarządzania efektywnością. Analizując procesy możemy łatwo sprawdzić czy proces w całości daje niskie wskaźniki co może być spowodowane złym zaprojektowaniem procesu. W przypadku braku motywacji pracowników możemy szybciej ich namierzyć i podjąć odpowiednie środki w celu poprawy ich wydajności lub wprowadzić zmiany w kadrach.

Jak działają programy do przygotowywania dokumentów?

Bardzo wiele przydatnych dokumentów może zostać przygotowanych pomocą zwykłego edytora tekstów lub specjalnego programu, który będzie w stanie przetworzyć dowolny tekst w przejrzysty i czytelny formularz. Dzięki temu program do tworzenia dokumentów nie tylko sformatuje i odpowiednio rozpozna zawartość, ale również automatycznie rozpozna wszystkie pola statyczne w formularzu oraz przekonwertuje je w pola przeznaczone do wypełnienia.

Inteligentne dokumenty

Tworzenie dokumentów bardzo często opiera się na przygotowaniu zeskanowanych stron tekstu, który ma zostać odpowiednio przystosowany do pełnienia określonych funkcji, np. jako konkretna umowa lub regulamin. Z tego powodu musi zawierać różne dodatkowe elementy, które można dowolnie edytować, np.

  • pola do wypełnienia
  • pogubione nagłówki
  • obliczenia
  • tabele

Programy do tworzenia dokumentów umożliwiają dodawanie, edytowanie oraz usuwanie i przestawanie dowolnych wpisów znajdujących się w określonych polach, dzięki czemu wypełnianie dokumentów jest znacznie uproszczone i bardziej czytelne.

Dokumenty cyfrowe i papierowe

Tak przygotowane formularze mogą zostać wydrukowane lub pozostać w wersji cyfrowej. Wówczas nadają się do rozsyłania pocztą e-mail i mogą zawierać np. linki, elementy interaktywne i multimedialne, a także przyciski pełniące określone funkcje, np. odsyłające do konkretnego punktu lub strony przygotowanego w ten sposób dokumentu.

Specjaliści od rekrutacji pracowników

Rekrutacja osób do pracy na różne stanowiska może mieć bardzo różny charakter. Mali przedsiębiorcy poszukujący pracowników na dłużej zazwyczaj przeprowadzają rekrutację samodzielnie, chcąc wybrać spośród kandydatów tych, którzy przypadną im do gustu. W wielkich firmach, szczególnie tam gdzie poszukiwani są specjaliści wysokiej klasy lub gdzie jest duża rotacja na stanowiskach niższego szczebla, często zatrudnia się specjalistów od human resources do tego zadania.

Na czym powinna polegać selekcja pracowników?

Rekrutacja pracowników to proces kilkuetapowy, zwykle ograniczający się do wyboru kandydatów spośród tych, którzy złożyli swoje CV oraz przeprowadzenia z nimi rozmowy o pracę. Procesy te wymagają ogromnej wiedzy na temat socjologii i umiejętności analizowania ludzkiego zachowania, szczególnie w sytuacjach stresowych. Rekrutacja powinna polegać na wyłonieniu spośród wielu kandydatów tych, którzy wykażą się odpowiednimi kwalifikacjami na to stanowisko i będą potrafili je udowodnić, oraz będą posiadali specjalne cechy osobowe wymagane na dane stanowisko.

Human resources

Jako że proces rekrutacji pracowników jest dość skomplikowany, czasochłonny i wymaga odpowiedniego podejścia do kandydatów, również pod względem układania dla nich pytań na rozmowę o pracę, często do tego zadania zatrudnia się specjalistów. Istnieje obecnie wiele firm z branży HR, które profesjonalnie zajmują się doborem pracowników dla różnych przedsiębiorstw.

Na czym polega wynajmowanie pracowników?

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy może być bardzo skutecznym sposobem na obniżenie kosztów pracowniczych. Jednocześnie można w ten sposób zwiększyć produktywność, bez konieczności samodzielnego zatrudniania cudzoziemców i obcokrajowców.

Leasing pracowników z Ukrainy

Wiele firm świadczy usługi dotyczące rekrutacji oraz kompleksowej i złożonej obsługi w zakresie zatrudniania pracowników pochodzących z Ukrainy. Za ich pomocą poprawić można efektywność pracy oraz zwiększyć motywację pracowników już zatrudnionych. Zaletą pracowników z Ukrainy jest m.in. ogromna dyspozycyjność oraz bardzo zadowalająca frekwencja, a także stabilność i wydajność. Bardzo wielu z nich zatrudnionych może zostać nawet na kilkanaście miesięcy wprzód.

Agencje zajmujące się leasingiem pracowniczym

Wynajem pracowników z Ukrainy jest przeprowadzany przez bardzo wiele firm, które przejmują znaczną część odpowiedzialności za nich. Pracownicy mogą liczyć ze strony agencji na:

  • stałe zatrudnienie
  • odpowiednie zakwaterowanie
  • załatwienie wszystkich formalności dotyczących zatrudnienia

Dzięki temu pracownicy z Ukrainy podlegają zobowiązaniu w stosunku do agencji, a nie pracodawcy. Obowiązki dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów w odpowiednich urzędach, podpisywanie umów czy wypłacanie wynagrodzeń również należy do agencji. Dzięki temu pracodawca nie musi martwić się żadnymi formalnościami i skupić całą swoją uwagę na pracy.

Doradztwo personalne – firmowy must have!

W każdej dziedzinie niezwykle istotnym jest to, aby ciągle się rozwijać i uczyć nowych rzeczy. Mówi się, że ten, kto nie idzie do przodu, nie tylko stoi w miejscu, ale przede wszystkim – cofa się. Właśnie dlatego dobry doradca personalny to prawdziwa konieczność, jeżeli chce się iść z duchem czasu.

Warto przede wszystkim zastanowić się czym właściwie zajmuje się doradca personalny oraz co kryje się pod terminem ”doradztwo personalne”. Sam zawód dopiero niedawno pojawił się na polskim rynku pracy. Taka osoba zajmuje się przede wszystkim doborem odpowiednich kandydatów na konkretne stanowiska, ale nie tylko. Doradztwo personalne to również szkolenia, treningi oraz edukacja dotycząca zarządzania zasobami ludzkimi.

Między innymi Dekra szkolenia to firma, która oferuje swoje usługi dla wielu różnych branż, między innymi dla budownictwa, motoryzacji, przemysłu oraz sprzedaży i jakości obsługi klienta. Oferują oni różnego rodzaju szkolenia, które są niezbędne, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w branży.

Warto pamiętać o tym, że dobrze wyszkolony pracownik to prawdziwy skarb w obecnych czasach, kiedy większość młodych osób ucieka za granicę. Nic zatem dziwnego, że coraz częściej pracodawcy inwestują w swoich pracowników, wysyłając ich na kolejne szkolenia, w nadziei, że ci w zamian zostaną z nimi na dłużej i wspólnie będą rozwijać firmę oraz sprawiać, że produkty będą coraz wyższej jakości.